Massage thư giãn

Một trong những công dụng chủ yếu của Massage thân thế là hồi phục tinh thần và tăng cường sức khỏe.

Đông y cho rằng: căn bản của lục tạng, lục phủ của cơ thể là để giữ gìn sự hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng, năng lượng phải được luôn luôn lưu thông, tuần hoàn. Trên các đường đi của năng lượng mà vẫn thường gọi là kinh lạc tồn tại rất nhiều huyệt đạo (kinh đạo). Nói ngược lại, thông lộ của các huyệt đạo được phân bố trên khắp cơ thể chính là những đường đi của năng lượng trong cơ thể. Cái mà Đông y gọi là “Khí” và “Huyết” chính là những thứ lưu thông thường xuyên trong kinh lạc của cơ thể con người.

Về đại thể có cùng tính chất, nhưng về phương diện khác thì “Khí” có thể giải thích là năng lượng và sức sống mà ngày nay chúng ta vẫn coi như thế. Ghép hai từ thành một, tên gọi chung là “Khí huyết” và cũng chính là năng lượng của cơ thể lưu thông trong kinh lạc.

Đồng thời, đối với năng lượng mà nói thì: kinh lạc là xuyên, tức là luôn luôn chảy như nước, do đó được gọi là “Kinh thủy”. Như thế sự lưu thông năng lượng của “Khí huyết”, hoặc “Kinh thủy”, hoàn toàn khác với hệ tuần hoàn hoặc hệ thần kinh trong y học hiện đại, nhưng căn cứ theo quan niệm của Đông y học hiện đại, để duy trì sự sống của con người thì không thể thiếu vật chất, vì thế một trong những phương pháp trị liệu để làm thế nào cho những năng lượng không ngừng lưu thông thông suốt, chính là liệu pháp huyệt đạo được Lê Kha Spa ứng dụng thành công, mang lại hiệu quả cao, kích thích những cảm xúc, dễ chịu, thích thú trong việc làm giảm các căng thẳng của bạn.

  • Lê Kha Spa Video

    Click vào hình để xem Video.

  • Ý Kiến Khách Hàng

    • Nhạc nền

    • Lê Kha Spa trên FaceBook